Tiếng Việt   English  

Thư viện số trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

thường xuyên cập nhật tài liệu, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên nhà trường với tiêu chí chất lượng, chính thống, bản quyền trên mạng Internet. Để được hỗ trợ thông tin về Thư viện số, yêu cầu, đề xuất bổ sung tài liệu, góp ý... mời bạn truy cập Cộng đồng bạn đọc Facebook Trung tâm Thông tin - Thư viện CAM.